english deutsch česky

home
profil
služby
poptávka
objednávka
reference
odkazy
aktuality
kontakt
napište nám


PROFIL SPOLEČNOSTI


Naše společnost byla založena v listopadu v roce 1996 a po celou dobu své existence podniká výhradně v oboru zasila-telství. Vznik společnosti vyplynul z potřeby integrovat lidi se značnými zkušenostmi v oblasti přepravní logistiky.
Společnost nabízí vysokou kvalitu služeb poskytovanou zku-šenými zaměstnanci, kteří pracují v oboru zasilatelství řadu let.

Profesionální know-how ukazuje také použití moderního tech-nického vybavení v celé společnosti. Společnost využívá nej-modernější logistické programové vybavení, pokrývající veš-keré požadavky zákazníků.
Zákazníkovi můžeme nabídnout mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu, leteckou dopravu, přepravu kusových zásilek, služby Veřejného celního skladu, zastupování v cel-ním řízení a poradenskou činnost v oblasti spedice a logistiky.

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce založená na spokoje-nosti zákazníků a vysoké úrovni poskytovaných služeb.

.: home | .: profil | .: služby | .: poptávka | .: objednávka

.: reference | .: odkazy | .: aktuality | .: kontakt | .: napište

NAVRCHOLU.cz